Skip to content

Nya forskningsinstitut?

Tre svenska forskare verksamma vid tre av Tysklands Max Planck institut föreslår på SVD Opinion en liknande Max Planck-modell i Sverige som då skulle bestå av ett antal fristående forskningsinstitut. Artikeln resonerar som så att ett antal allvarliga (och välkända) problem inom svenska universitet (inavel, professorsinflation, etc.) är så pass långt gångna att det helt enkelt inte går att reda ut dem längre. Därför skulle ytterligare medel till universiteten inte nödvändigtvis leda till bättre forskning utan universiteten skulle med stor sannolikhet slösa bort pengarna på mer byråkrati och internrekryteringar av ännu fler mediokra forskare.

Denna artikel har betydligt mer på fötterna än Sveriges unga akademis inlägg på DN Debatt som jag har kritiserat tidigare. Dock är även detta inlägg halvfärdigt. Framförallt saknar jag förslag på hur dessa forskningsinstitut ska finansieras. Antingen måste ytterligare medel tillföras forskningen eller så måste medel tas från högskolor och universitet. Om man tar medel från universiteten ser jag en risk i att de duktiga forskningsaktiva lärarna lämnar universiteten vilket dels riskerar att ytterligare försämra undervisningskvaliteten och dels riskerar att försämra  universitetens anseende. Det senare försämrar möjligheterna för studenterna att hitta högkvalificerade jobb och möjligheterna för Sverige att locka utländska investerare, vilket självklart vore en katastrofal utveckling.

Ett annat problem är rekryteringen. Hur lätt (eller svårt) blir det att rekrytera stjärnforskare till Sverige? Antagligen kommer det att krävas höga löner, tillgång till avancerad utrustning och långsiktiga finansieringslöften vilket riskerar att bli mycket dyrt.

En annan fråga är ifall förbättrad forskning (särskilt grundforskning) kommer att leda till högre tillväxt. Jag tror inte att det nödvändigtvis är så längre. Själv är jag sedan flera år verksam i Storbritannien som man får säga har lyckas väldigt bra när det gäller forskningen som sådan men som inte alls är lika bra när det gäller att skapa tillväxt. Om man ser till Tyskland så är de väldigt duktiga på att driva medelstora företag som levererar avancerad utrustning till bland annat tung industri. Är dessa företag då produkter av briljant tysk forskning på Max Planck instituten? Jag vet inte, men min gissning är att en stor del av dessa företags framgång snarare beror på tillgång till kapital, högutbildad tekniskt kunnig personal och säljexpertis.

One Comment

  1. Jonas wrote:

    Hej Per-Ola! spännande tankar både kring detta inlägg och kring Sveriges unga forskares debattinlägg.

    mvh Jonas Ludvigsson (barnläkare och forskare)

    Sunday, March 11, 2012 at 22:19 | Permalink

3 Trackbacks/Pingbacks

  1. […] som svar på ett tidigare inlägg angående att skapa nya forskningsinstitut i Sverige som jag skrivit om tidigare. Jag ger honom rätt i mycket i sitt inlägg. Angående internationella rankinglistor kommenterar […]

  2. […] Nya forskningsinstitut? […]

  3. […] Nya forskningsinstitut? […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*