Skip to content

Fler framstående forskare borde kanske flytta utomlands

Uppdatering: Mats Alvesson och Bo Rothstein har skrivit ett inlägg på DN Debatt där de varnar för att “[u]niversiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri”. Vilket är riktigt. Jag kan tillägga att Sveriges universitet redan är långt sämre än topp-100 i världen; se nedanstående inlägg för en referens till en ranking som baserar sig på objektiva mätdata angående forskningsprestationer. Både Lund och Uppsala universitet är inte ens bland de 200 främsta i världen och Karolinska är på plats 174.

Åtta ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien skriver på DN Debatt att man böra införa en sexårig meriteringstjänst för att kunna behålla forskare och eventuellt locka forskare verksamma i utlandet att söka tjänsterna.

Tanken är att kopiera tenure track-tjänsterna på amerikanska universitet. Vid amerikanska universitet anställs normalt en forskare och lärare som assistant professor via ett anställningskontrakt som förnyas på årsbasis (vilket f.ö. är en vanlig anställningsform i USA generellt). Efter sex år ansöker forskaren och läraren om tenure. Om ansökan bifalles blir forskaren och läraren anställd på livstid vid universitetet och kan normalt endast avskedas via ganska komplicerade procedurer. Å andra sidan, om ansökan inte bifalles blir forskaren uppsagd.

Jag förstår att syftet med en sexårig meriteringstjänst är att locka unga forskartalanger att börja sin förhoppningsvis framgångsrika forskarkarriär i Sverige. Jag tror inte denna meriteringstjänst kommer att lyckas med detta.

För det första, det finns ingenting som ens är i närheten av äkta tenure-status vid svenska universitet. Tillsvidareanställning är inte detsamma som tenure! Normalt är svensk forskning externfinansierad och en forskare och lärare måste “dra in” pengar för att finansiera sin egen tjänst (ja, det är lika idiotiskt som det låter). Det betyder att om man inte har lyckats att dra in något anslag så riskerar man att få sparken direkt, “tenure” eller ingen “tenure”. Och risken för att detta ska hända är betydande även om man är en lysande forskare. Vetenskapsrådet kan helt enkelt få slut på pengar vilket är precis vad som händer just nu när Vetenskapsrådet har beordrats av regeringen att ta av anslagsmedlen för att finansiera ESS. Denna uppsägningsrisk finns inte på amerikanska universitet. En tenured professor på ett amerikanskt universitet får inte sparken även om denne inte lyckas dra in anslag. Dessutom finns det knappast någon akademisk frihet i Sverige, en forskare eller lärare kan få sparken om denne anses ha varit illojal mot sin arbetsgivare, och för att räknas som illojal räcker det med att kritisera ledningen. Det är ett typexempel på vad tenure i USA är designat för att skydda forskare ifrån. Därför är det fel  att försöka likna dessa meriteringstjänster med riktig tenure.

För det andra är det knappast en meriteringstjänst i sig som lockar. På amerikanska nätforum skrivs ångestladdade inlägg om osäkerheten i denna anställningsform. Vad räknas som meriterande? Måste man fjäska för sina kollegor och hålla tyst om missförhållanden? Hur ska man hantera seniora kollegor som kan avgöra ens öde och som visar sig vara riktiga svin? Och så vidare. Det är väl en sak att gå igenom denna ångestladdade och ofta godtyckliga process om man verkligen får riktig tenure-status, men om det enda man får är en helt vanlig tillsvidareanställning som vilken nyexaminerad student som helst kan förvänta sig så kan man fråga sig hur lockande denna är.

Varför tittar man inte istället på Storbritannien? Storbritanniens universitet presterar mycket, mycket bättre forskning än de svenska universiteten. Leidenrankingen, som är den enda statistiskt acceptabla rankingen, rankar internationella universitet med avseende på hur många inflytelserika artiklar de publicerar per vetenskapligt delfält. Detta mått fångar in riktiga objektiva prestationer på institutionsnivå, till skillnad mot diverse tramsiga universitetsrankingar som baserar sig på rykten, etc. I denna ranking är det uppenbart att de flesta svenska universitet är urusla på forskning. Bäst är Stockholm på plats 141, sen följer Karolinska institutet på plats 174. Uppsala och Lund ligger på platserna 256 och 263 respektive. Inte går det bättre för KTH, Chalmers, Linköping eller Umeå heller. Med andra ord, samtliga svenska universitet är redan i B-ligan, eller rentav i C-ligan och finns inte ens  på kartan. Om man studerar Leidenrankingen är det uppenbart att tre länder lyckas bäst forskningsmässigt: USA, Schweiz och Storbritannien. I samtliga tre länder finns det ett fåtal (flest i USA) rika elituniversitet som erbjuder betydande resurser och stimulerande forskningsmiljöer fyllda med de mest intressanta forskarna i världen. Det är inte märkligt forskareliten samlas där och det är antagligen inte realistiskt att Sverige kopierar Stanford, Harvard, Cambridge eller Oxford. Det är helt enkelt för dyrt. Anledningen man bör titta vidare på Storbritannien är att ett flertal av deras mer vanliga universitet, som saknar betydande egna medel, också presterar väldigt bra. Vad gör då Storbritannien som inte Sverige gör? Jo följande:

 • Man har ett REF-utvärderingssystem på institutionsnivå som gör att det blir mycket dyrt och väldigt riskabelt att anställa en medioker forskare via välbeprövad svensk svågerpolitik.
 • Tillsvidareanställningar görs på lecturer-nivå. Det finns inga större skillnader mellan att vara lecturer, reader eller professor vid ett universitet i Storbritannien. De är samtliga lärare och forskare och oberoende forskningsledare. Man behöver inget låtsas tenure track-system. Allt som behövs är vettiga anställningsnivåer. En lecturer i Storbritannien får ett anställningskontrakt som sträcker sig till pensionen efter en kort tids probation (som absolut inte ska förväxlas med tenure track). Uppgraderingar i tjänstetiteln fås via ett internt befordringssystem.
 • De bra universiteten i Storbritannien garanterar en hög andel forskning i tjänsten, ofta 60% på samtliga anställningsnivåer (lecturer, reader och professor), och detta helt utan att behöva söka några externa anslag. Externa anslag sökes ändå, men i så fall för att finansiera doktorander och postdoktorer, eller för att kunna koncentrera sig på sin forskning på heltid (s.k. fellowships).
 • Doktorander finansieras via stipendier och ofta är dessa stipendier finansierade direkt via institutionen. Det är inte nödvändigt att ha externa anslag för att finansiera doktorander.
 • I Storbritannien sitter samtliga anställda på en institution i samma båt. De är alla beroende av ett bra utfall vid nästa REF-utvärdering och alla inser att för att lyckas med detta krävs engagemang och en stimulerande forskningsmiljö. Vid de bra universiteten är det normalt att undervisa och forska samtidigt, även om man är bra på att dra in anslag. Precis som vid amerikanska elituniversitet anses det självklart att man ska både vara bra på att forska och bra på att undervisa och ha en genuin vilja att göra både och. Detta gör också att grundutbildningskvaliteten blir mycket högre med forskningsaktiva lärare som vet vad som händer i fältet.

Allt detta hade antagligen kunnat införas i Sverige om man hade velat. Men någon riktig vilja till förändring finns nog inte. Så frågan är om inte fler framstående forskare istället borde flytta utomlands så de får en chans att utveckla sin fulla potential? Om USA eller Schweiz inte lockar så kan man kika på anställningar vid universitet i Storbritannien som utlyses här: http://www.jobs.ac.uk/. Till skillnad från Sverige går det snabbt att tillsätta tjänster i Storbritannien eftersom de inte har det omständliga systemet med externa sakkunniga (vilket har visat sig vara fullständigt verkningslöst för att motverka svågerpolitik). Ett anställningserbjudande ges normalt ca. två månader efter sista ansökningsdatum.

Uppdatering: SSF och SULF håller med KVA. En företagsekonom och en sociolog passar på att kränga sin bok och försöker dribbla bort bollen genom att hävda att problemet är att unga forskare inte vet vad som krävs av dem och/eller inte klarar av att hävda sig i konkurrensen.

Sverige introducerar Storbritanniens REF-system!

Det var som sjutton! Björklund vill introducera Storbritanniens utvärderingsmetod REF i Sverige! REF står för Research Excellence Framework.

Björklund på DN Debatt idag: “Vi behöver fler forskare som tar större risker”.

REF är ett system baserat på peer review som Storbritannien använder för att fördela fakultetsanslag (quality-related funding). Jag har skrivit om REF tidigare i denna blogg och jag har själv föreslagit i bloggen att Sverige borde använda denna modell för att mäta kvalitet (se även “knyt fakultetsanslag till individuella prestationer”). Det system Björklund beskriver är tydligt influerat av REF (peer-review, impact, etc.). Undrar om de vågar sätta ribban lika högt som Storbritannien där endast artiklar som bedöms vara internationellt excellenta eller världsledande genererar fakultetsanslag? Rätt implementerat tror jag detta kan bli grunden för ett stabilt kvalitetssäkrat system, vilket verkligen behövs.

Jag förutspår ett massivt motstånd mot Björklunds förslag från högskole- och universitetsvärlden i Sverige. Det är ju bekvämast att aldrig behöva bli utvärderad… Och dessutom kan en REF-utvärdering utförd av utländska experter riskera att upptäcka en massa undermålig och medelmåttig forskning även bland de etablerade universiteten. Björklund: stå emot alla deras invändningar! Rätt implementerat kan ett REF-system vara just det instrument som behövs för för att stärka svensk forskning på lång sikt!

Uppdatering: SULF anser (som väntat) att REF-baserad kvalitetssäkring är en urusel idé. Att hänvisa till att någon nobelpristagare inte klarat sig i ett sådant utvärderingssystem börjar bli en tröttsam invändning. Nobelpristagare är per definition outliers och knappast några man definierar kvalitetssäkringssystem för.

Uppdatering 2: Däremot är Saco mer positiva.

Ett stabilt system behövs, inte pengar som kastas hit och dit vartannat år

Det är mycket tyckande inom svensk forskningspolitik nu för tiden. Även här 🙂

Nu är det Rothstein och DN som tycker till. Inte bra att rekrytera utländska stjärnakademiker! Inte bra att satsa på eliten! Satsa på unga forskare! Etc. Etc.

Vad jag tror lockar en duktig forskare är ett stabilt och förutsägbart system. En hög lön, en fast tjänst (som inte är beroende av soft money), en vettig garanterad tid för forskning i sin tjänst, och en möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med duktiga kollegor. Samt tillgång till lysande studenter och finansiering för ett par doktorander utan att behöva skicka tiotusen ansökningar om året. Kombinera detta med ett meritokratiskt anslagsfördelnings- och anställningssystem och du får automatiskt bättre forskning på sikt. Min erfarenhet är dock att Sverige saknar samtliga av dessa komponenter. Det var säkert lysande en gång i tiden men det är det definitivt inte nu. Så länge det är så går det självklart inte att förvänta sig att varken inhemska eller utländska forskarstjärnor stannar i landet. Varför skulle de göra det? När man dessutom har en ingrodd nepotismkultur ute på universiteten och självutnämnda experter i form av politiker, journalister och professorer som ständigt vill vrida på rattar och dra i spakar i forskningsfinansieringssystemet skapar man inte precis en miljö som många suktar efter att verka i.

Gärna elitforskning men se till att även höja lägstanivån

Regeringen vill satsa på elitforskarna skriver utbildningsminister Jan Björklund på DN Debatt. Om man bortser från det larviga snacket om jantelagen i inledningen så tycker jag överlag att det är ett välskrivet inlägg och det verkar även som om regeringen har lyssnat och tagit till sig kritik och idéer från sektorn.

De fyra punkterna som presenteras är utmärkta initiativ:

 • Elitprogram för yngre forskare: Om programmet leder till att yngre forskare kan starta sina egna forskningsgrupper (dvs med medel för några doktorander och ett eget labb) ser jag detta som ett positivt inslag.
 • Rekrytering av internationella forskare: Jag hade själv förmånen att bli handledd av en amerikan som är världsledande inom människa-dator interaktion när jag doktorerade. För detta är jag evigt tacksam. Om Sverige kan locka personer med sådan kompetens till Sverige tror jag att detta kraftigt kan förbättra forskningsmiljöerna. Frågan är dock hur man ska få utländska forskarstjärnor att flytta till Sverige, och helst bosätta sig där permanent. De flesta forskarstjärnor jag känner vill arbeta vid institut som redan är världsledande eftersom dessa institut har en stimulerande arbetsmiljö, hög prestige, fantastiska resurser och superkompetenta och ofta väldigt entusiastiska kollegor som de kan samarbeta med. Dessutom betalar sådana institutioner väldigt bra och har ofta en smidig administration och studenter som är drivna och väldigt duktiga. Kanske kan dock löften om betydande forskningsmedel locka över en del till Sverige? Allt som allt tycker jag detta är ett initiativ som är värt att prova. Jag skulle tro att de miljöer som redan är starka kommer att ha lättast att rekrytera och det är ju delvis olyckligt eftersom svaga miljöer skulle kunna gynnas mer av en stjärnrekrytering (om personkemin går ihop).
 • Minskad byråkrati för forskare: Längre anslag och fokus på anslag för enskilda individer är definitivt bra idéer. Längre anslag betyder mer fokus på forskning och mindre fokus på att ständigt söka pengar. Fokus på enskilda individer betyder att undermåliga forskare med goda kontaktnät förhoppningsvis inte slukar alltför mycket av kakan.
 • Fördela nya medel utifrån kvalitet: Detta är ett initiativ i form av morot och piska. Jag har vissa frågor kring detta, exempelvis hur “kvalitet” är definierat och hur det ska mätas, men grundprincipen håller jag helt med om.

En sak som inte togs upp i Björklunds inlägg är de forskare som inte är “elitforskare”. Jag tror en viktig punkt för att stärka svensk forskning, men även utbildningskvaliteten, är att se till att även höja lägstanivån i sektorn. Det finns alltför många lektorer och professorer som inte klarar av att få sina forskningsresultat publicerade i välrenommerade internationella journaler och konferenser och därför inte citeras i tillräcklig omfattning (jag har skrivit om detta förut). Till viss del tangerar Björklund denna fråga i punkt fyra ovan (fördela nya medel utifrån kvalitet) men jag tror inte att det är så pass enkelt. En slags regelbunden internationell utvärdering av alla lektorer och professorer vid lärosätena skulle ge en möjlighet att utveckla god forskning (var den än råkar vara) och även avveckla verksamhet som är undermålig. Ett sätt man kan göra detta är att introducera något som liknar Research Excellence Framework (REF) i Storbritannien (jag har skrivit om detta tidigare). Detta är viktigt även för utbildningskvaliteten. För mig är det obegripligt att man kan tillåta exempelvis masterutbildningar inom industridesign som leds av universitetslärare som inte klarar av att få artiklar publicerade i ledande internationella konferenser och journaler inom ämnet.

DN har även en ledare om inlägget.

Uppdatering (September 2, 2012): Sveriges förenade studentkårer har skrivit ett förvirrat inlägg på SvD Brännpunkt. Författaren verkar ha missuppfattat vad begreppet grundforskning betyder. Grundforskning och spetsforskning är inte varandras motsatser. Man kan ha spets i både grundforskning, tillämpad forskning och tvärvetenskaplig forskning. Inlägget innehåller även andra märkligheter, som t. ex. följande mening: “Det räcker emellertid inte att satsa på kvalitet, det måste också satsas för kvalitet.”. Det låter som en truism.

Uppdatering (September 4, 2012): Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet, har skrivit ett inlägg på DN Debatt som kommenterar Björklunds “elitsatsning”. Lagercrantz inriktar sig främst på hur man definierar kvalitet i forskning. Jag håller med honom om att enfaldiga kvalitetsmått som till stor del bygger på citeringar, hype, publiceringar i fina tidskrifter, etc. är problematiska. Men hur ska man komma runt problemet? I slutändan måste man enas om ett begrepp som definierar kvalitet eftersom resurserna inte räcker till för att finansiera alla som vill forska. Lagerkrantzs lösning heter fullmaktsprofessurer. Men är inte detta ännu en elitsatsning och hur kommer begreppet kvalitet att definieras när dessa professurer ska tillsättas? Att regeringen gör klokt i att inte lita på att universitetens förmåga att tillsätta de mest lämpade kandidaterna blir man lätt varse om när man läser denna debattartikel i SULFs medlemstidning. Och vad händer om professorn senare inte visar sig hålla måttet?

Jag tror mer på en lösning där (kraftigt förstärkta) fakultetsanslag tilldelas lärosätena baserat på utfallet av regelbundna utvärderingar av vad institutionernas individuella forskare faktiskt presterar. Här i Storbritannien utvärderas institutionernas forskande personal ca. vart sjätte år via peer review. Utfallet av denna utvärdering bestämmer institutionernas basanslag (quality-related income stream). Jag har skrivit om detta tidigare.

Incitament och konsekvenser

Med anledning av den kommande forskningspropositionen skriver Svenskt Näringsliv på DN att “svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat”. Det kan säkert stämma. Jag kan varken skattesystemet eller det svenska innovationssystemet så jag tänker inte kommentera detta.

Det jag fastnade för var istället tanken om en innovationspremie som morot för att få universiten att samarbeta med näringslivet:

Innovationspremien innebär att de lärosäten som i samarbete med näringslivet är duktiga på att omvandla forskningsresultat till innovationer tilldelas större resurser än de som inte är lika framgångsrika. Forskningsresultat ska komma till samhällelig nytta för företag och medborgare, inte fastna i byrålådor på universitet och högskolor.

Detta att “omvandla forskningsresultat till innovationer” får det att låta som att det finns en uppsjö briljanta forskningslösningar bland universiteten som bara ligger och väntar på att bli kommersialiserade. Tillåt mig tvivla. Av egen erfarenhet vet jag att 1) nyskapande forskning sker i kreativa och internationellt framgångsrika miljöer med högt i tak; ofta upptäcks dessutom de mest intressanta resultaten av en slump (serendipity), och 2) genuint unika forskningslösningar är extremt svåra att kommersialisera (dessa är nämligen oprövade), och svårast av allt är att skrapa ihop tillräckligt med riskkapital för att ens kunna vidareutveckla en forskningsprototyp till en kommersiell produkt.

Jag förutspår att följande skulle hända om man införde en innovationspremie:

 1. Vi kommer inte att se ett ökat antal kommersialiserade spetsforskningsresultat.
 2. Vi kommer istället att se många forskare/högskolor/universitet som inte klarar av att bedriva banbrytande forskning i hård internationell konkurrens istället börjar syssla med gratis konsultverksamhet för de lokala företagen. Till exempel kan den tekniska högskolan hitta på ett nytt sätt att frysa köttbullar för Scan och det lokala universitetet kan utveckla nya hemsidor för kommunen. Detta gör inte landet rikare. Tvärtom.

För exakt hur ska man bedöma storleken på innovationspremien? Vem ska bedöma forskningshöjd, innovationspotential, och resultatet av en eventuell kommersialisering? Och över vilken tidshorisont? Kommer bedömningskriterierna vara de samma för alla forskningsfält? Inom exempelvis datavetenskap kan det gå fort medan i andra fält kan det krävas tio år eller mer innan man vet om man har lyckats. Och vilket universitet kommer att vilja vänta så länge på sin premie? Nej, det enkla sättet att dra in en sådan här innovationspremie kommer att vara att bedriva gratis konsultverksamhet maskerad som medioker forskning.

Mitt recept för fler innovationer är enklare. 1. Se till att locka smarta och drivna människor till universiteten. 2. Lita på att dessa personer vill tjäna pengar på sina upptäckter om förutsättningarna är de rätta. 3. Se till att det finns privat riskkapital inom landet och goda förutsättningar för att bedriva företagande så att dessa personer inte flyttar utomlands med sina verksamheter.

Uppdatering (29 Augusti, 2012): Några forskare inom entreprenörskap har skrivet ett svar till Svenskt Näringsliv som försöker nyansera lägesbeskrivningen.

Postdok/postdoc i Storbritannien (teknik och naturvetenskap)

Många vill göra en postdok i Storbritannien. I den här bloggposten ska jag försöka ge några tips på hur man kan hitta en postdok och kanske även finansiera den själv via ett personligt anslag.

Darwin College, Cambridge. Ingången till höger leder till Ludwig Wittgensteins gamla kontor.

Det finns två sätt att skaffa en postdokanställning:

 1. Söka ett jobb som är utannonserat av en forskningsledare (dessa anställningar kallas ofta för research associates).
 2. Söka ett personligt anslag (personal fellowship) och finansiera sin postdokvistelse själv.

Utannonserade postdokpositioner i Storbritannien finns här: http://www.jobs.ac.uk/.

Jag rekommenderar dock starkt att försöka finansiera sin postdokvistelse själv via ett anslag. Dels är det lättare att få arbeta i riktigt bra grupper om man kan finansiera sin egen vistelse, dels blir man betydligt mer självständig om man själv är principal investigator, och dels är en dokumenterad förmåga att dra in egna medel en bra merit när man söker fasta tjänster.

Det finns flera olika sätt att söka egna medel för s.k. personal fellowships. Här är några möjligheter som finns i Storbritannien:

Royal Society Newton International Fellowships. Royal Society utlyser 2-åriga fellowships i teknik och naturvetenskap. De kan sökas en gång om året. Royal Society har även andra fellowships på sin hemsida som kan vara intressanta, exempelvis university research fellowships.

Engineering and Physical Sciences Research Council. EPSRC är Storbritanniens motsvarighet till VR-NT/Vinnova. De utlyser fellowships som nuförtiden kan sökas närsomhelst på karriärstegen. Dessa är dock extremt svåra att få.

University of Cambridge. Universitetet i Cambridge har ett speciellt s.k. college-system. De 31 olika colleges vid universitetet utlyser junior research fellowships (JRFs). Dessa kan antingen vara stipendiary (avlönade) eller non-stipendiary (oavlönade). Den avlönade varianten innebär att ditt college betalar din lön för tre år. JRFs är väldigt prestigefyllda och ger en rad fördelar såsom gratis bostad, luncher och middagar. Eftersom de är väldigt prestigefyllda är det också många som söker dem. Det är inte ovanligt med 300-500 sökande för en enda utlyst JRF! JRFs utannonseras i Cambridge University Reporter.

University of Oxford. Universitetet i Oxford har ett liknande JRF-system som Cambridge. Jag har dock ingen personlig erfarenhet av det. JRFs i Oxford utannonseras i Oxford University Gazette.

University Fellowships. Flera universitet utannonserar olika personliga fellowships, t. ex. Birmingham Fellowships. Villkoren varierar beroende på universitetet. Dessa positioner brukar utannonseras på http://www.jobs.ac.uk/.

Det finns även möjligheter att söka anslag utanför Storbritannien:

Marie Curie Intra-European Fellowships. Dessa utlyses av Europeiska kommissionen en gång om året. De är 2-åriga och har väldigt bra villkor (universitetet måste anställa dig och lönen är bra). De är relativt svåra (men definitivt inte omöjliga) att få.

Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet utlyser postdok-stipendier. Jag vet inte särskilt mycket om dessa.

Innan du söker personal fellowships är det viktigt att du har etablerat en kontakt med din värd på det universitet du vill vistas vid. Be din värd att läsa igenom din ansökan. Det är ofta väldigt svårt att få dessa anslag så det är viktigt att din ansökan är välskriven och framhäver din forskningspotential på bästa sätt. Det tar lång tid att förbereda en framgångsrik ansökan så det gäller att planera i tid. Det är också viktigt att söka flera olika anslag eftersom risken för avslag är stor.

Lycka till!

Citeringar och svensk forskning

Bo Rothstein uppmärksammar på DN Debatt hur lite “ledande” forskare inom humaniora och samhällsvetenskap citeras. Verktyget han använder är Google Scholar: en internationell citeringsdatabas. Det visar sig att av de 63 forskare som mottagit 3 MSEK bidrag från Vetenskapsrådet år 2012 så har hälften skrapat ihop färre än 150 citeringar enligt Google Scholar.

Jag är själv ingen större anhängare av citeringar som instrument för att bedöma forskning. Det är exempelvis problematiskt att jämföra forskare genom att bara bedöma deras citeringar eftersom olika fält har olika citeringsmönster och det finns exempel på dålig forskning som citeras ofta (och vice versa). Dock håller jag med Rothstein om att man kan använda ett lågt ställt antal citeringar som ett tröskelvärde för att identifiera de forskare som helt enkelt inte håller måttet.

Och med tanke på att Google Scholar indexerar det mesta (inklusive C- och D-uppsatser och institutionsrapporter) är det verkligen uppseendeväckande att etablerade forskare oavsett disciplin inte ens lyckas skrapa ihop 150 citeringar. Dessutom är dessa forskare som Rothstein har granskat  “gräddan” av svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Det finns alltså skäl att misstänka att man kan förvänta sig ännu sämre resultat om man skulle granska resten. Jag är dock inte förvånad eftersom jag regelbundet slår upp forskare som uttalar sig titt som tätt i tidningarna på Google Scholar för att se om de verkligen är några auktoriteter på sina områden. Det är förvånansvärt ofta som dessa forskare knappt har citerats överhuvudtaget, detta gäller även välkända professorer från de stora universiteten.

Det finns för övrigt även många svenska forskare inom teknik, medicin och naturvetenskap som inte citeras. Det kan lätt konstateras om man granskar en välgjort citeringsbaserad universitetsranking som ställts samman över dessa områden: Leiden Ranking 2011/2012. Stockholm är på plats 96, Karolinska på 165, SLU på 194, Chalmers på 208, Umeå på 219, Göteborg på 223, Uppsala på 224, Lund på 257, KTH på 262, Linköping på 302. Inga andra svenska universitet eller högskolor finns på topp 500.

Uppdatering (15 Augusti, 2012): Arne Jarrick, huvudsekreteraren för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet, har svarat Rothstein. Tyvärr verkar Jarrick ha missuppfattat Rothsteins argument. Jarrick säger att ett högt antal citeringar inte innebär att forskningen nödvändigtvis är framgångsrik. Det är korrekt. Men det är inte vad jag tror Rothstein försökte säga. Rothstein talar om ett minimummått av citeringar, dvs ett tröskelvärde.

I klarspråk: att en forskare har citerats mer än 150 gånger på Google Scholar betyder inte att denna forskare nödvändigtvis är framgångsrik. För en sådan bedömning krävs att man läser forskarens publikationer! Men en forskare som inte ens lyckats skrapa ihop 150 citeringar på Google Scholar har inte uppmärksammats i tillräckligt stor omfattning. Varför ska Vetenskapsrådet stödja forskare vars alster ingen läser eller citerar? För övrigt är Rothsteins 150 citeringar ett väldigt generöst minimumkrav i och med att Google Scholar indexerar det mesta och självciteringar är inkluderade.

Uppdatering (16 Augusti, 2012): En doktorand och en fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap kritiserar Rothsteins användande av citeringar för att bedöma forskning. De har rätt i att Rothstein var lite väl slarvig i sin argumentation: man kan självklart inte bedöma forskningskvalitet genom att endast titta på citeringar. Men de missar samma poäng som Jarrick: vi talar om ett minimum antal citeringar. 150 citeringar i Google Scholar är ett väldigt lågt satt kriterium trots alla välkända brister med Google Scholar.

Alltså: ett högt antal citeringar innebär inte att en forskare nödvändigtvis är framstående. Men väldigt få citeringar indikerar att någonting är allvarligt fel: det indikerar att inga andra forskare har läst eller använt sig av en forskares publicerade resultat. När en forskare inte ens lyckas skrapa ihop 150 citeringar på Google Scholar under sin karriär betyder det på ren svenska att ingen  bryr sig om forskarens alster. Varför ska Vetenskapsrådet stödja sådan forskning?

Uppdatering (21 Augusti, 2012): Bo Rothstein har skrivit en slutreplik på DN.

Ännu ett recept för en framgångsrik forskningspolitik

Det verkar populärt att komma med förslag på förändringar på forskningspolitiken. Nu har “Styrgruppen för Agenda för Forskning” skrivit ut ännu ett recept som presenteras på Svd Opinion.

Jag ser ingenting nytt i detta recept så jag hänvisar istället till tidigare blogginlägg:

 

Knyt fakultetsanslagen till individuella prestationer

Två professorer vid Lunds universitet har skrivet ett inlägg på SvD Opinion som är helt emot att etablera forskningsinstitutioner enligt Max Planck Modellen.

Man kan sammanfatta deras inlägg så här: ge oss mera pengar och låt oss forska om vadsomhelst och lägg er inte i.

Jag tror inte dessa inlägg är konstruktiva eftersom de helt enkelt är fullständigt orealistiska. Det finns inget politiskt stöd att slänga pengar till universiteten och låta dem forska om precis vadsomhelst. Särskilt inte utan en mycket noggrann uppföljning.

Så här är ett konstruktivt förslag: Öka budgeten för fasta forskningsresurser (fakultetsanslagen) men knyt dem då till individuella prestationer.

Hur gör man då det? En möjlighet är det system som används i Storbritannien som kallas för Research Excellence Framework (REF). I detta system måste samtliga universitets institutioner regelbundet (ca. vart sjätte år) nominera sina fast anställda lektorer, docenter och professorer för nationell utvärdering. Vid dessa utvärderingar ska varje nominerad fast anställd akademiker presentera sina fyra bästa forskningsartiklar (“outputs”) som blivit publicerade mellan 2008-2013. Dessa outputs blir centralt granskade av en ämnespanel och bedömda enligt en skala från 1* (nationellt erkänd kvalitet) till 4* (världsledande). Sedan tilldelas institutionen fasta forskningsmedel (“quality-related funding stream”) efter hur många outputs som blivit inskickade och hur bra dessa outputs blivit bedömda. I den utvärdering som kommer att ske 2014 (REF 2014) verkar det som om bara outputs som är bedömda som 3* eller högre kommer att ge fasta forskningsmedel.

Detta system har många uppenbara nackdelar (varför bara fyra outputs, kommer inte detta prioritera forskning framför undervisning, brist på transparens, oerhört tryck på akademiker att ha fyra bra outputs inom censusperioden etc.). Men detta system ger en mycket klar bild över vilka institutioner som har forskningsaktiv personal som faktiskt publicerar vettiga artiklar och vilka institutioner som har en stor mängd anställda som helt enkelt inte håller måttet. REF-systemet gör att det ligger i institutionernas eget intresse att anställa de mest meriterade forskarna och se till att deras förutsättningar för fri forskning är goda. Välfungerande institutioner blir sedan belönade med rejäla fasta anslag.

Jag är ingen hängiven anhängare av detta REF-system men om man vill ha större anslag för fri forskning är det nog en idé att också föreslå exakt hur skattebetalarna ska bli försäkrade att de får någon valuta för pengarna.

Andra inlägg:

Till sist, angående inaveln på svenska universitet, här är en pärla från SULFs medlemstidning.

Citat:

Under de 41 år som jag varit verksam eller känt till tjänstetillsättningarna vid den avdelning där jag var verksam vid Lunds Universitet, har jag sett alla ovan beskrivna fall. Av alla tillsättningar vad gäller doktorandstipendier, doktorandtjänster, adjunkter, lektorer, professorer har det varit en, jag upprepar en person, utifrån som fått en tjänst. Han slutade inom kort eftersom han inte passade in i ankdammen.

 

Stora och små universitet och universitetsrankingar

Olof Hallonsten har skrivit ett inlägg på SvD Opinion som svar på ett tidigare förslag att skapa nya forskningsinstitut i Sverige. Jag har skrivit om detta förslag tidigare.

Jag ger Olof rätt i mycket i sitt inlägg. Angående internationella rankinglistor kommenterar Olof att “Svenska universitets inbördes placeringar på dessa listor korrelerar i stort sett med sammantagen forsknings- och utbildningsvolym.” Ett slående exempel på hur rätt han verkar ha i detta avseende är den s.k. Leidenrankingen 2011/2012 som rankar universitet efter hur många viktiga publikationer ett lärosäte publicerar i olika vetenskapliga fält. Det vill säga kvalitet före kvantitet. Denna ranking är en metodologiskt ganska vettig universitetsranking som är konstruerad av kunniga statistiker. Till skillnad från andra mera uppmärksammade rankingar som till exempel Times Higher Education och Shanghairankingen normaliserar Leidenrankingen korrekt med avseende på lärosätenas storlek.

I denna ranking presterar flera svenska universitet betydligt sämre än i Times Higher Education World University Rankings och Shanghairankingen . Exempelvis är universiteten i Uppsala och Lund på plats 224 och 257 respektive. Inte ens Karolinska institutet gör särskilt bra ifrån sig på plats 165. Jag förutspår att allteftersom de stora internationella universitetsrankingarna blir alltmer sofistikerade och börjar att gå mer på normaliserade kvantitativa mått och mindre på gamla meriter så kommer en del svenska universitet att börja tappa placeringar.

Det ska dock sägas att alla de etablerade stora svenska universiteten (de som fick universitetsstatus senast på 70-talet) finns i top-500 i Leidenrankingen. Intressant nog har inget av de nyare lärosätena kvalat in, trots att denna ranking tar lärosätenas storlek i beaktande. Så helt rätt har nog inte Olof: det verkar som om de stora etablerade universiteten trots allt genererar bättre forskning “per huvud” än mindre och nyare lärosäten. I alla fall just nu och i de avseenden Leidenrankingen kan mäta detta.

Uppdatering: SvD:s ledarsida skriver om riksrevisionens granskning av styrningen på svenska lärosäten. Det är tråkig läsning om forskare som inte undervisar och lärare som tvingas godkänna personer som aldrig skulle blivit godkända. Jag tror sådana här slappa system kommer att skapa oerhörda problem för forskningen. Jag tvivlar på att ex-forskande lärare tenderar att inspirera och sporra begåvade studenter till en forskarkarriär. Det riskerar också att bli svårare för utexaminerade att få jobb om arbetsgivare inte längre kan lita på att de som har examina faktiskt har tillgodogjort sig utbildningen.