Skip to content

Monthly Archives: September 2012

Ett stabilt system behövs, inte pengar som kastas hit och dit vartannat år

Det är mycket tyckande inom svensk forskningspolitik nu för tiden. Även här 🙂 Nu är det Rothstein och DN som tycker till. Inte bra att rekrytera utländska stjärnakademiker! Inte bra att satsa på eliten! Satsa på unga forskare! Etc. Etc. Vad jag tror lockar en duktig forskare är ett stabilt och förutsägbart system. En hög […]