Skip to content

Monthly Archives: March 2012

Knyt fakultetsanslagen till individuella prestationer

Två professorer vid Lunds universitet har skrivet ett inlägg på SvD Opinion som är helt emot att etablera forskningsinstitutioner enligt Max Planck Modellen. Man kan sammanfatta deras inlägg så här: ge oss mera pengar och låt oss forska om vadsomhelst och lägg er inte i. Jag tror inte dessa inlägg är konstruktiva eftersom de helt […]

Stora och små universitet och universitetsrankingar

Olof Hallonsten har skrivit ett inlägg på SvD Opinion som svar på ett tidigare förslag att skapa nya forskningsinstitut i Sverige. Jag har skrivit om detta förslag tidigare. Jag ger Olof rätt i mycket i sitt inlägg. Angående internationella rankinglistor kommenterar Olof att “Svenska universitets inbördes placeringar på dessa listor korrelerar i stort sett med […]

Nya forskningsinstitut?

Tre svenska forskare verksamma vid tre av Tysklands Max Planck institut föreslår på SVD Opinion en liknande Max Planck-modell i Sverige som då skulle bestå av ett antal fristående forskningsinstitut. Artikeln resonerar som så att ett antal allvarliga (och välkända) problem inom svenska universitet (inavel, professorsinflation, etc.) är så pass långt gångna att det helt […]

Sveriges unga akademi gör entré och snubblar i farstun

Sveriges unga akademi har skrivit ett inlägg i DN Debatt där de kritiserar dagens forskningspolitik. Debattartikeln börjar med ett märkligt påstående: Efter Astra Zenecas nedläggningsbesked återkommer en fråga i debatten: Var finns den nya generationens forskare? Mitt intryck är inte alls att det är en upplevd brist på nya forskare som lyfts fram i debatten. […]