Skip to content

Ett stabilt system behövs, inte pengar som kastas hit och dit vartannat år

Det är mycket tyckande inom svensk forskningspolitik nu för tiden. Även här 🙂

Nu är det Rothstein och DN som tycker till. Inte bra att rekrytera utländska stjärnakademiker! Inte bra att satsa på eliten! Satsa på unga forskare! Etc. Etc.

Vad jag tror lockar en duktig forskare är ett stabilt och förutsägbart system. En hög lön, en fast tjänst (som inte är beroende av soft money), en vettig garanterad tid för forskning i sin tjänst, och en möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med duktiga kollegor. Samt tillgång till lysande studenter och finansiering för ett par doktorander utan att behöva skicka tiotusen ansökningar om året. Kombinera detta med ett meritokratiskt anslagsfördelnings- och anställningssystem och du får automatiskt bättre forskning på sikt. Min erfarenhet är dock att Sverige saknar samtliga av dessa komponenter. Det var säkert lysande en gång i tiden men det är det definitivt inte nu. Så länge det är så går det självklart inte att förvänta sig att varken inhemska eller utländska forskarstjärnor stannar i landet. Varför skulle de göra det? När man dessutom har en ingrodd nepotismkultur ute på universiteten och självutnämnda experter i form av politiker, journalister och professorer som ständigt vill vrida på rattar och dra i spakar i forskningsfinansieringssystemet skapar man inte precis en miljö som många suktar efter att verka i.

One Trackback/Pingback

  1. […] genererar fakultetsanslag? Rätt implementerat tror jag detta kan bli grunden för ett stabilt kvalitetssäkrat system, vilket verkligen behövs. This was written by admin. Posted on Thursday, October 11, 2012, at 17:25. Filed under […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*