Skip to content

Category Archives: forskning

Sveriges unga akademi gör entré och snubblar i farstun

Sveriges unga akademi har skrivit ett inlägg i DN Debatt där de kritiserar dagens forskningspolitik. Debattartikeln börjar med ett märkligt påstående: Efter Astra Zenecas nedläggningsbesked återkommer en fråga i debatten: Var finns den nya generationens forskare? Mitt intryck är inte alls att det är en upplevd brist på nya forskare som lyfts fram i debatten. […]